VVN praktisch verkeersexamen

oefenen praktijk verkeersexamen | Veilig Verkeer Nederland

Tijdens het VVN praktisch Verkeersexamen wordt getoetst of de leerlingen de opgedane verkeerskennis goed kunnen toepassen in het echte verkeer. Voor de start worden de fietsen van de kinderen gecontroleerd. Alleen op een goedgekeurde fiets mogen zij aan het examen deelnemen. Langs de route staan vrijwilligers die -aan de hand van een controlelijst- beoordelen of de leerlingen goed handelen. 

Tijdens het VVN praktisch Verkeersexamen wordt getoetst of de leerlingen de opgedane verkeerskennis goed kunnen toepassen in het echte verkeer. 

Basisschoolkinderen doen hun verkeerservaring op in een aantal vaste routes (naar school, naar vriendjes). Ze zijn te weinig ervaren en fysiek nog niet in staat in een geheel nieuwe omgeving hun verkeerskennis toe te passen. De route van het VVN praktisch Verkeersexamen gaat daarom door de eigen woonomgeving van de kinderen. 

Voor de start worden de fietsen van de kinderen gecontroleerd. Alleen op een goedgekeurde fiets mogen zij aan het examen deelnemen. Langs de route staan vrijwilligers die -aan de hand van een controlelijst- beoordelen of de leerlingen goed handelen. 

Voor organisatoren: handleiding

Voor alle organisatoren is er een handleiding ter ondersteuning bij het organiseren van het VVN praktisch Verkeersexamen. Hierin leest u tevens meer over de eisen die Veilig Verkeer Nederland stelt aan het examen, de route en een goedgekeurde fiets.

Voor de leerkracht: voorbereiden op het examen

Bij het VVN praktisch Verkeersexamen is een goede voorbereiding van de kinderen belangrijk. Bekijk in de klas de af te leggen route op papier. Een andere mogelijkheid is dit samen te doen met hun ouders of verzorgers. Ook kunt u samen met de kinderen bedenken wat moeilijke punten zijn.

Voor ouders en kinderen: oefenen

Met de VVN Verkeersexamenapp is het eenvoudig en leuk om samen met uw zoon of dochter te oefenen voor het VVN praktisch Verkeersexamen. Laat uw zoon of dochter de route een paar dagen voor het examen fietsen. Als het kind voorop rijdt, kunt u goed zien wat er goed en fout gaat. Neem de ervaring na afloop door en laat ze eventueel nog een rondje fietsen. Bij het echte examen staan onderweg controleposten, dus niemand kan verdwalen. Wie de weg niet meer weet, mag die aan de controleposten vragen.