Verkeerseductielijn

Verkeerseducatielijn is leerzaam en leuk! | Veilig Verkeer Nederland

VVN Verkeerseducatielijn

Met de doorlopende verkeerseducatielijn van Veilig Verkeer Nederland heeft uw school de garantie van kwalitatief en actueel lesmateriaal voor groep 1 tot en met 8. Meer dan 60% van de basisscholen in Nederland werken met onze methode. De VVN Verkeers-educatielijn voldoet aan de kerndoelen zoals omschreven door het ministerie van OCW. U vindt hier een uitwerking van de kerndoelen. 

De VVN Verkeerseducatielijn bestaat uit:

Aanvullend online materiaal

Bij de VVN Verkeerseducatielijn verschijnt online aanvullend materiaal, zoals digibordlessen, filmpjes, praktijklessen en ouderinformatie. 

Educatieve producten

Themalessen

Handwijzers