Verkeerseducatie nu harder nodig dan ooit

verkeerseducatie hard nodig | Veilig Verkeer Nederland

Veilig Verkeer Nederland schrikt van de verkeersslachtoffercijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek vanochtend heeft gepresenteerd. Het blijkt dat er in 2014 fors meer dodelijke verkeersslachtoffers zijn gevallen onder kinderen en jongeren tot 17 jaar. Voor Veilig Verkeer Nederland reden om te blijven hameren op verkeerseducatie in het basis- en voortgezet onderwijs.

 

Aantal verkeersdoden onder kinderen meer dan verdubbeld

Veilig Verkeer Nederland schrikt van de verkeersslachtoffercijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek vanochtend heeft gepresenteerd. Het blijkt dat er in 2014 fors meer dodelijke verkeersslachtoffers zijn gevallen onder kinderen en jongeren tot 17 jaar. Voor Veilig Verkeer Nederland reden om te blijven hameren op verkeerseducatie in het basis- en voortgezet onderwijs.

Het totaal aantal van 570 verkeersdoden is weliswaar gelijk gebleven ten opzichte van 2013. Veilig Verkeer Nederland vindt het toch zeer verontrustend om te zien dat er een behoorlijke stijging is te zien in de kwetsbare verkeersdeelnemers: kinderen, jongeren en ouderen. In de leeftijdsgroep van 0 tot 11 jarigen is het aantal dodelijke verkeersslachtoffers gestegen van 5 in 2013 naar 12 in 2014, dat is een stijging van 140%. In de groep 12 tot 17-jarigen is het aantal verkeersdoden ook gestegen. Waren er in 2013 nog 18 verkeersdoden in deze leeftijdsgroep, in 2014 waren dat er 24, een stijging van 33%. Bij de 65-plussers is er een stijging van 5,6%. De stijging zien we vooral bij fietsers.

Veilig Verkeer Nederland benadrukt daarom het belang van goede verkeerseducatie en verkeersopvoeding en roept overheid, scholen en ouders op om hier meer prioriteit aan te geven. José de Jong, woordvoerder van Veilig Verkeer Nederland: “Het is zo belangrijk om kinderen goed voor te bereiden op zelfstandige verkeersdeelname, met verkeerseducatie op school en verkeersopvoeding thuis. Hoe meer kinderen oefenen in het dagelijkse verkeer, hoe meer verkeerservaring ze opdoen. Ze krijgen dan een beter veiligheidsbewustzijn en leren anticiperen en risico’s inschatten.” Veilig Verkeer Nederland biedt diverse educatieve materialen voor basis- en voortgezet onderwijs en helpt ouders om zelf hun kind te coachen in het verkeer. Het is belangrijk om te realiseren dat het niet alleen gaat om de theorie, maar juist om het toepassen van verkeersregels in de praktijk.