Bestuur VVN Ede

Bestuursleden VVN-Ede

Hieronder vindt u het overzicht van de bestuursleden van afdeling Ede en welke functie zij bekleden in het bestuur.

Bestuur VVN-Ede
Dhr. Jaap Speelziek, voorzitter
Tel: 085-4877110
Email: info@vvn-ede.nl
Mw. Marijke Speelziek, vice-voorzitter
Tel: 085-4877110
Email: info@vvn-ede.nl
Dhr. Rik Schonewille, algemeen bestuurslid
Tel: 085-4877110
Email: info@vvn-ede.nl
Mw. Marielle de Bruin, secretaris
Tel: 085-4877110
Email: info@vvn-ede.nl
Dhr. Mark Smidt, penningmeester
Tel: 085-4877110
Email: info@vvn-ede.nl