VVN Ede

Verkeerseducatie nu harder nodig dan ooit

Veilig Verkeer Nederland schrikt van de verkeersslachtoffercijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek vanochtend heeft gepresenteerd. Het blijkt dat er in 2014 fors meer dodelijke verkeersslachtoffers zijn gevallen onder kinderen en jongeren tot 17 jaar. Voor Veilig Verkeer Nederland reden om te blijven hameren op verkeerseducatie in het basis- en voortgezet onderwijs.

 

VVN Ede

VVN praktisch verkeersexamen

Tijdens het VVN praktisch Verkeersexamen wordt getoetst of de leerlingen de opgedane verkeerskennis goed kunnen toepassen in het echte verkeer. Voor de start worden de fietsen van de kinderen gecontroleerd. Alleen op een goedgekeurde fiets mogen zij aan het examen deelnemen. Langs de route staan vrijwilligers die -aan de hand van een controlelijst- beoordelen of de leerlingen goed handelen.